เมนูหลัก
 สมาชิก
หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 เทพพระราหูทรงครุฑ 1 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 1 แหวนอสุรินทราหู รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 นรสิงห์ 1 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 1 สุดยอดสีผึ้ง ขุนแผนมนตรานาคราช 1 สีผึ้งมหาเศรษฐี สาริกาลิ้นทอง 1 พระกำลังแผ่นดิน 1 ปฏิทินโหร ปี 2564 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 วัตถุมงคลสายวัดมงคลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี 1 บารมีนาคราช ปี 2564 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1

คาถาบูชาจตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ

 

จตุคามรามเทพ

รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ

 

ครั้งแรกของโลก จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ ประกอบพิธีกดพิมพ์นำฤกษ์ พุทธาเทวาภิเษก อธิษฐานมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

 

รูปทรงองค์พิมพ์

- เสี้ยวสุริยเทพ และพระจันทร์เสี้ยว คือ พระสุริยัน  จันทรา ดั่งศิลาจารึกที่ได้สรรเสริญ พระองค์ท่านว่ามีพระบารมี เดชอำนาจ ดุจพระอาทิตย์ มีความสง่างาม มีเสน่ห์ ดุจพระจันทร์ และอีกความหมายหนึ่ง คือ พระอาทิตย์เปรียบประดุจทองคำ พระจันทร์เปรียบประดุจเงินตรา

- ยอดเศียรจตุคามรามเทพ มีพระพุทธเจ้า หรือพิจารณาเป็นพระพุทธรูปปางรัตนสำภาวะ แสดงถึงการเคารพพระพุทธศาสนา แสดงถึงการประกาศความจริง เมื่อครั้งพระพุทธองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ และศัตรูไม่สามารถทำอันตรายต่อพุทธองค์ได้

- พระกรทรงจักร เป็นเทพศัตราวุธขององค์พระนารายณ์ มีความหมายถึง กาขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ เหตุการณ์ร้ายๆ มารที่มาผจญให้มลายศูยน์สิ้นไป เป็นอาญาประกาสิทธิ์แห่งองค์พระนารายณ์

- พระกรประทานพร แผ่เมตตาให้แก่ผู้ครอบครอง ซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความวิริยะ-อุตสาหะ จะประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จตามที่ปรารถนา ตามที่อธิษฐานภายใต้แรงบุญแรงกรรม

- พระกรถือดอกบัว แสดงถึงความรู้ ปัญญา การจำแนกภูมิจิต ภูมิธรรม เหมือนบัว 4 เหล่า ในพระพุทธองค์ แสดงถึงพระโพธิสัตว์ การปรารถนาเข้าสู่พุทธภูมิ การเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญา

- หอยสังข์ ศาสตราแห่งเทพที่บรรจุพระคัมภีร์ขององค์พระพรหม การประกาศสัจจะอธิษฐาน โดยมีพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยาน ผ่านวารี (สุนทราวารี) พระแม่ธรณี และพระแม่คงคาได้จารึก รักษา การประกาศสัจจะอธิษฐาน การประกาศชื่อเสียงเกียรติยศที่กว้างไกล

- นาคเทวบุตร มีสุริยันเทพ สถิตอยู่ที่เศียร แสดงถึงอำนาจ บารมี เชื่อมฟ้ากับแผ่นดินและบาดาล

- นาคเทพเทวี มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ที่เศียร แสดงถึงความงาม ความสวยงาม เสน่ห์ เมตตา ยังแสดงถึงการเชื่อมฟ้ากับแผ่นดิน และบาดาล สื่อคำประกาศอธิษฐานให้สมหวังดังปรารถนา          

ดวงตาพระยาราหู ซึ่งเป็นอุปราชแห่งเท้ากุเวรมหาราช ซึ่งเป็นองค์เดียวกับเท้าอุปราช หรือองค์ไฉ่ซิงเอี๊ย ผู้รักษาทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ ผู้กลืนกินกาลเวลาให้ผ่านไป แต่มีความเกรงกลัวต่อองค์พระนารายณ์ ผู้กระทำคุณงามความดี ทั้งทางปาก ทั้งทางใจ ประกาศสัจจะอธิษฐานขอพร จะให้ครอบครองทองคำ และเงินตรา และกาลเวลาที่มีค่าตามปรัชญาแห่งเทวศาสต


ข้อมูลโดย

อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

(โหรฟันธงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)