หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประทับบัลลังก์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประทับบัลลังก์

รุ่น สร้างอาคารปฏิบัติธรรมกรรมฐาน รูปหล่อลอยองค์เล็ก เนื้อรมดำ ขนาด 1.5X3.5 CM จัดสร้างปี 2560 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 299.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื้อเงิน ขนาด 1.5 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 1,200.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื้อทองแดง ขนาด 2.8 CM จัดสร้างปี 2560 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 299.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กู้ชาติ) ด้านหลัง หลวงพ่อโต
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กู้ชาติ) ด้านหลัง หลวงพ่อโต

เนื้อทองแดง ขนาด 2.8 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 299.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก

เนื้อทองแดงจ่าเงา ทรงอาร์ม ขนาดใหญ่ 3.5 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 299.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก

เนื้อทองแดงจ่าเงา ทรงอาร์ม ขนาดเล็ก 2.2 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 199.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก

เนื้อทองแดงรมดำ ทรงอาร์ม ขนาดใหญ่ 3.5 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 299.00  บาท
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงชนะศึก

เนื้อทองแดงรมดำ ทรงอาร์ม ขนาดเล็ก 2.2 CM จัดสร้างปี 2559 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 199.00  บาท