หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

เทพพระราหูทรงครุฑ พิธี ๔ ภาค

เทพพระราหูทรงครุฑ พิธี ๔ ภาค

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

เทพพระราหูทรงครุฑ พิธี ๔ ภาค
ฝังเม็ดนวโลหะครบสูตร พิธี 7 ประเทศ
เนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาด 3.2 CM

จัดสร้างปี 2554 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี
ทำพิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

 

ใครได้ครอบครองถือเป็นสง่าราศี เสริมอำนาจบารมี "เหรียญเปลี่ยนแปลงดวงชาตา ตามหลักทางโหราศาสตร์"

เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ ทุกเหรียญฝังเม็ดนวโลหะ มีหมายเลขกำกับ

ด้านหลังเป็นยันต์ดวงเมือง - ยันต์ราหูมหาอุจจ์ การที่มียันต์ดวงเมืองกำกับ หมายความว่า ภายใต้บารมีของดวงเมืองแห่งนี้ ประเทศนี้ ดวงเมืองที่อยู่มาจนถึง ๒๒๙ ปีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยได้รับพระบารมีจากอดีตบุรพกษัตรา กษัตรี และพระสยามเทวาธิราช ร่วมประสิทธิ์ประสาทพรอยู่ในยันต์นี้ และยันต์ราหูมหาอุจจ์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีคนไปร่วมพิธี ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน มากเป็นประวัติการณ์ที่ทุกคนจะจำได้


ดังนั้นยันต์ที่ประกอบด้านหลังเหรียญ ถือว่าเป็นมหามงคล เป็นกลวิธีในการเดินยันต์ และเดินดวงอย่างถูกต้องตามหลักตามศาสตร์ ในเรื่องของเคล็ดลับที่ใช้กำกับ ก็จะทำให้ท่านได้บูชาเหรียญพระราหูทรงครุฑ วัตถุมงคลพระราหู มีพระคาถาเอกะ - จักขุ ... เป็นเครื่องประกอบ จะทำให้มีลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี และร่ำรวยแบบไม่มีเหตุผล


- วาระแรก ไปประกอบพิธีใน 4 ภาคตอนไปสร้างเททองและสมโภชน์ถวายประดิษฐาน คุ้มครองแผ่นดิน - - วาระที่สอง ร่วมพิธีกับมงคลวัตถุ"เบญจปาฏหาริย์ สธ รุ่น พระเทพรักษา "ร่วมพิธีใหญ่ ทีวัดโสธร , วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) , วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช , วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช และ วัดพระแก้วมรกต (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 


เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑฝังนวโลหะเจ้าคุณธงชัยผ่านพิธีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 7 ประเทศ ได้แก่

1.ประเทศใต้หวัน
2.ประเทศลาว - วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
3.ประเทศไทย วัดไตรมิตร และ วัดสระเกศฯ
4.ประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธ
5.ประเทศกัมพูชา นครวัดนครธม
6.ประเทศจีน ซีอาน และ ลั่วหยาง
7.ประเทศพม่า พระธาตุอินท์แขวน ชเวดากอง


ประกอบพิธีมหาพุทธาเทวามังคลาภิเษก
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม


ในการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ ได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลประวัติศาสตร์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เจ้าคุณธงชัย พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร จุดเทียนชัย นั่งปรก อธิษฐานจิตและมีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน คือ ท่านเจ้าพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุหริภุญชัย , พระครูพิศาลจริยาภิรม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม , พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ , พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (ในเตา) อ.พระยอด จ.ตรัง โดยมี เจ้าพระคุณพระเทพภาวนาวิกรม เป็นประธานจุดเทียนชัย และเป็นประธานนั่งปรกอธิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน มีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวราราม 4 รูป สวดพระคาถาพุทธาเทวามังคลาภิเษก ประมาณ 3 ชั่วโมง


มหามงคลในพิธีเทวามังคลาภิเษก ในวันที่ 23 พฤษภาคม มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ประกอบด้วย พระครูวิมลจันโทภาส หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี , พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ หลวงพ่อแย้ม วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม , พระวิศิษฎ์พัฒนพิธาน วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี , พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ และมีพระพิธีธรรมจากจังหวัดนครสวรรค์ สวดพระคาถาพุทธาเทวามังคลาภิเษก


ในวันที่ 24 พฤษภาคม นั้น มีพระสงฆ์มาเจริญมหาพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์คือ “มนต์นพเคราะห์” 10 รูป ได้แก่ 
1. ท่านเจ้าพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดดาวดึงส์ษาราม
2. ท่านเจ้าพระคุณพระศรีสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่
3. ท่านพระครูอาทรบุญยกิต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์
4. พระครูศรีชยาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
5. ท่านเจ้าพระคุณพระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
6. ท่านพระครูปลัดสัมพิพัฑฒนสีลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
7. พระมหาวรวุฒิ ชิตธัมโม หัวหน้าพระพิธีธรรมวัดพระเชตุพน
8. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร เจ้าอาวาสวัดแค
9. พระอาจารย์สมชายโชติมันโท วัดเลา
10. พระมหาเถลิงศักดิ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน


โดยมี พระครูอาคมสุนทร วัดพระเชตุพล อ่านโองการ เจ้าพิธี ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อันเชิญเทวดานพเคราะห์ และเจริญมหาพุทธมนต์พระปริตรนพเคราะห์ และในฤกษ์ที่เป็นมงคล เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ได้เป็นประธานในการเททอง เเละดับเทียนชัย ก่อนที่จะมีการเททอง มีท่านเจ้าพระคุณ 4 รูป สวดมหาสมัยสูตร และ สวดคาถามหาราช ประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณศิริชัย โสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ , พระครูสรวุฒิวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ , เจ้าพระคุณพระศรีสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ , และพระครูอาทรบุญยกิต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงส์ 


เมื่อได้ฤกษ์อันเป็นมงคล ประกอบพิธีเททองหล่อเทพพระราหูทรงครุฑ โดยเฉพาะมีรูปหล่อเทพพระราหูทรงครุฑ ลอยองค์ จำนวน 1,200 องค์ รวมทั้งเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ ที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เป็นประธานเททอง มีพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททอง ประกอบด้วย

1. ท่านเจ้าพระคุณพระธรรมรัตนดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
2. เจ้าพระคุณพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
3. ท่านเจ้าพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดดาวดึงส์ษาราม
4. ท่านเจ้าพระคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
5. พระมหาสมพร วัดอาษาสงคราม


และพระคุณเจ้าจากวัดพระศรีมหาธาตุอีก 4 รูป มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตในขระพิธีเททอง 4 รูป ประกอบด้วย พระเทพมงคงรังษี วัดอรุณราชวราราม , พระกิตติวราภรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน , พระโสภณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน , พระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ 


ถือว่าเป็นมหามงคลประวัติศาสตร์ มีดารานักแสดงมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นำโดย คุณสมบัติ เมทะนี เนยโชติกา และดาราในค่ายดังอีกหลายค่าย ประกอบด้วยอาจารย์แม่ อาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ก็มาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคล รวมทั้งทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
 
 
 
 

 

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น