หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 นรสิงห์ปราบมาร 2 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 5 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 พระแม่ลักษมี มหาเทวี 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 พระกำลังแผ่นดิน 1

แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาค รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ *จำนวนจำกัด*

แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาค รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ *จำนวนจำกัด*

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑

(เนื้อทองทิพย์ ผสมนวโลหะ)

ไซส์ 45 , 46, 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 72 , 73

 แหวนชุดนี้เป็นสมบัติในครอบครองของ ชมรมพระดี 108 
ร่วมบุญบูชามารักษาเก็บไว้ แบ่งปันให้ท่านที่สนใจ ศรัทธา

 

 

**ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๒๖-๓๕๕)


มหามงคลพิธี อธิษฐานจิตปลุกเสก ชนวนมวลสาร 
แหวนอสุรินทราหู และ แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑

 

มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๑ 
พิธีปลุกเสกชนวนมวลสาร ภาคอีสาน ณ วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
โดย พระพรหมมงคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเททอง

พระเกจิอาจารย์ ที่มานั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธี ประกอบด้วย

๑. หลวงปู่ญาท่านอ่อง ฐิตธัมโม วัดสิงหาญ จ.อุบลราชธานี 
๒. หลวงปู่บุญกอง สันตจิตโต วัดกุดชุม จ.ยโสธร 
๓. หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต สำนักสงฆ์เวฬุวัน จ.ศรีสะเกษ 
๔. หลวงปู่อุดมโชค (สำเริง นรัสสโร) วัดบ้านตะกวน จ.ศรีสะเกษ 
๕. หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี 
๖. หลวงปู่ผา โกสโล วัดเดือยไก่ จ.อุบลราชธานี 
๗.หลวงพ่อบุญหลาย วัดปุดเนียม จ.ศรีสะเกษ 
๘.หลวงปู่สมาน วัดสวนป่าสมุนไพร จ.เพชรบูรณ์ 
๙.หลวงปู่มหาสังข์ วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม 
๑๐. พระครูโสตถิธรรมโสภณ พระอาจารย์แว่น เจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ธรรมยุติ จ.กาฬสินธุ์ 
๑๑. หลวงปู่โสภณ จารุวัณโณ วัดหลวงอรัญ จ.สระแก้ว

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๒๖-๓๓๐)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๒ พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก 
อธิษฐานจิตโดย หลวงปู่สอ ขันติโก อายุ ๑๑๓ ปี 
ภาคอีสาน ณ วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

หลวงปู่สอ  อริยสงฆ์แห่งอิสาน  อายุ ๑๑๓ ปี  พร้อมอีกทั้ง ๒ มหาเถราจารย์  ได้แก่ หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ไชย และหลวงปู่สอน หลวงปู่ทั้ง ๓ รูป ได้นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกชนวนมวลสารทั้งหมดทั้งมวลที่จะนำไปสร้างแหวนอสุรินทราหู และแหวนพระนารายณ์ทรรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๓๑-๓๓๓)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๓ 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ ตำหนักพญาศรีสัตตนาคราช 
วัดพระธาตุพนมฯ จ.นครพนม 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๓๔-๓๓๗)

***********************************************************************

 

มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๔ 
พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นบรมเทวาภิเษก 
ภาคเหนือ โดยพระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล ณ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ (ศาลาตูบหน้อยร้อยซาว) 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๓๘-๓๔๒)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๕ 
พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นบรมเทวาภิเษก อันเป็นมงคล 
ภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยขอเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายก นิมนต์พระมหาเถราจารย์แห่งล้านนา ๔ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต 
อันประกอบด้วย

๑. ครูบาอุ่น อตถกาโม วัดโรงวัว จ.เชียงใหม่
๒. ครูบาอินทร์ วัดศรีเมืองยู้ จ.ลำพูน 
๓. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน 
๔. พระครูวิสุทธิสีลสังวร (ครูบาสาย) วัดร้องขุด จ.เชียงใหม่

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๔๓-๓๔๕)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๖ 
พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นบรมเทวาภิเษก อันเป็นมงคล 
ภาคใต้ ณ วัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

โดยมีพระเถราจารย์ ๖ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย

๑.พระครูพิศาลวิหารวัตร (บุญให้) วัดท่าม่วง 
๒. พระราชญาณมุนี (จรัญ) วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
๓. พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุฯ 
๔. พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. พระอาจารย์ไพสิต สิทธิณาโณ อาศรมวังวิเวกสามแก้ว 
๖. พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ) เจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๔๖-๓๔๙)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๗ และวาระที่ ๘
พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นบรมเทวาภิเษก อันเป็นมงคล  
ณ ภาคกลาง

วาระที่ ๗ พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก แหวนอสุรินทราหู และแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น บรมเทวาภิเษก 
โดย เจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรฯ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

วาระที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้อ่านโองการตามคัมภีร์โบราณ ประกาศถึงศรัทธาในรูปนาม และอ่านสวดพระคาถาเทวาภิเษก และนำสาธุชนได้ออกแว่นเวียนเทียนสมโภช พร้อมทั้งประสิทธิ์ประสาทน้ำพุทธมนต์ น้ำเทพมนต์ น้ำทิพยมนต์ ด้วยพระมหาสังข์ ยังมงคลวัตถุทั้งมวลที่ได้อยู่ในพิธี อันได้แก่ แหวนอสุรินทราหู และแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น บรมเทวาภิเษก  เสร็จแล้วนำแว่นเวียนเทียนมาอธิษฐาน เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชทักษิณาวัตร และอธิษฐานให้ควันเทียนเปรียบประดุจดวงจิตดวงญาณของเทพพระราหูทรงครุฑ เข้าสถิตยัง แหวนอสุรินทราหู และแหวนพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่น บรมเทวาภิเษก ให้เป็นมงคล

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๕๐-๓๕๑)

***********************************************************************


มหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ วาระที่ ๙ พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ดาวพฤหัสบดีย้ายราศี ณ วัดเจ้าอาม เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

 มีพิธีเจรีญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ และวัดเจ้าอาม 
โดยมีพระมหาเถราาจารย์ และพระเกจิอาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย

๑. พระครูนิวิฐสาธุวัตร วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
๒. พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์บุปผา ฐานธมโม) วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ
๓. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ ฐิตจิตโต) วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
๔. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
๕. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทโธ (หลวงพ่อคำนวณ) เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
๖. พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
๗. พระครูไพศาลธรรมวงศ์ วัดแค จ.สุพรรณบุรี

 

*เรื่อง , ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือเทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์ (หน้า ๓๕๒-๓๕๕)

***********************************************************************