หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ เทพ และเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 5 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระแม่ลักษมี มหาเทวี 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 พระกำลังแผ่นดิน 1

พระควัมปติ (พระสังกัจจายน์ ปิดตา มหาลาภ สมเด็จธงชัย)

พระควัมปติ (พระสังกัจจายน์ ปิดตา มหาลาภ สมเด็จธงชัย)

พระควัมปติ (พระสังกัจจายน์ ปิดตา มหาลาภ สมเด็จธงชัย)
เนื้อนวโลหะครบสูตร ขนาด 1.5 เซนติเมตร ตอกโค้ดหมายเลขกำกับทุกองค์

 
ประวัติความเป็นมา
พระควัมปติ (พระสังกัจจายน์ ปิดตา มหาลาภ สมเด็จธงชัย) จัดสร้างปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระสำคัญนี้ ร่วมพิธีเททอง และพิธีพุทธาภิเษก พร้อมพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ สมเด็จธงชัย ที่ อ.ลักษณ์ ราชสีห์ ขออนุญาตและเป็นประธานจัดสร้าง ไว้เป็นมงคล มหาอุจจ์ มหาลาภ เมตตามหานิยม
 พระควัมปติ (พระสังกัจจายน์ ปิดตา มหาลาภ สมเด็จธงชัย) เททองนำฤกษ์พร้อมพระกริ่งสมเด็จธงชัย ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- นำพระชุดนี้ ขอเมตตาบารมีพระครูบาเจ้าเทือง อธิษฐานจิต ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
- นำพระชุดนี้ ขอบารมี หลวงพ่อเดช วัดสังฆมงคล จ.นครสวรรค์ ปลุกเสก อธิษฐานจิต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563
- นำพระชุดนี้ เข้าพิธีพุทธาภิเษก โดยพระมหาเถราจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรี 5 รูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
 
ร่วมพิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก ๕ วาระพิธี
- วาระที่ ๑ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระคาถาชินบัญชร 108 จบ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- วาระที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- วาระที่ ๔ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ในวาระ "ดาวเสาร์ (๗)" ย้ายราศี ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- วาระที่ ๕ พิธีพุทธามังคลาภิเษกและพิธีสมโภช ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
พุทธคุณ เทวคุณ
บูชาเกิดมงคล มหาอุจจ์ มหาลาภ เมตตามหานิยม


 ความคิดเห็น