หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

เทพพระราหูทรงครุฑ เนื้อนวโลหะ

เทพพระราหูทรงครุฑ เนื้อนวโลหะ

เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ (รุ่นแรก) 
เนื้อนวโลหะ ขนาด 1.5 CM
  

จัดสร้างปี 2554 โดย วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี 
อ.ลักษณ์ โหราธิบดี เป็นประธานจัดสร้าง ถวาย พระครูภาวนาโสภณ
จัดสร้าง 500 เหรียญ

 

"เทพพระราหูทรงครุฑ เทพผู้ประทานเดช เดชะ บารมี 
และเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี"

พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก

 

 

1. วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
2. วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี
3. วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น