หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

หนังสือสมบัติพญานาคราช ๒๕๖๕ พิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือสมบัติพญานาคราช ๒๕๖๕ พิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือสมบัติพญานาคราช ๒๕๖๕ พิมพ์ครั้งที่ 3
เรียบเรียงข้อมูลโดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

มอบมงคลที่ระลึก ปูชนียมงคลวัตถุ พญาวิรูปักโข อธิบดีนาคราช รุ่น สมบัติพญานาคราช

ปูชนียมงคลวัตถุ พญาวิรูปักโข อธิบดีนาคราช รุ่น สมบัติพญานาคราช สร้างด้วยใจรัก ผูกพัน ศรัทธา มอบให้ไว้เป็นบุญสัมพันธ์จาก "นาค นคราธานี" ถึง "จาตุมหาราชิกาสวรรค์" จะเป็นมงคลสมบัติแห่งศรัทธา บังเกิดสติ ธรรมปัญญา ผู้ใดได้ครอบครอง อธิษฐาน จะทำให้บังเกิดปาฏิหาริย์ ทรัพย์สมบัติ โชคลาภ เมตตามหานิยม และความสุข นับตั้งแต่บัดนี้สืบไป เทอญ

หนังสือ จำนวน 768 หน้า พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มแบบเย็บกี่

เรื่องของความศรัทธาในองค์พญานาคราชของ อ.ลักษณ์ โหราธิบดี , เคล็ดลับการได้รับพรมงคล, การเชื่อมบุญสัมพันธ์กับองค์พญานาคราช และเรื่องที่เป็นองค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับพญานาคราช

-สร้างบุญสัมพันธ์เกิดศรัทธาปาฏิหาริย์ แห่ง "สมบัติพญานาคราช"
-สมบัติพญานาคราชแห่งบาดาลพิภพ
-พญานาคราชในพุทธประวัติ
-ดวงจิต นาม รูป แห่งพญานาคราช
-อิทธิฤทธิ์ บารมีแห่งพญานาคราช
-เส้นทางชีวิต ปฐมบทแห่งศรัทธา "พญานาคราช" ตามวิถี "นาควัตรบูชา" ของ อ.ลักษณ์ โหราธิบดี
-แนวทางการบูชาพญานาคราชให้สำเร็จ สัมฤทธิผล เกิดสมบัติพญานาคราช
-ตำนานภาคพิธีกรรม บวงสรวงบูชาองค์พญานาคราช วิถีนาควัตร
-หัวใจในการบูชาสักการะ อธิษฐานขอพรจาก "องค์พญานาคราช"
-ปูชนียมงคลวัตถุ พญานาคราช สาย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี รุ่น "สมบัติจักรพรรดิ" สู่รุ่น "สมบัติพญานาคราช

รวมถึง ปูชนียมงคลวัตถุ พญาวิรูปักโข อธิบดีนาคราช รุ่น สมบัติพญานาคราช ทั้งเรื่องต้นพิมพ์, ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ และมหามงคลพิธีประวัติศาสตร์ ประสิทธิมหามงคล พิธีกรรมนาคราชภิเษก 16 วาระ ตามเส้นทาง "นาค นคราธานี"


 ความคิดเห็น